Hammarö Ljud
Hammarö ljud är ett företag inom ljud, ljus, musik och konferens.
Vi startade 2000 i branschen åt olika aktörer och kan erbjuda ett stort kunnande inom all slags presentation/musik-utrustning.

Installations- försäljningsavdelningen hos Hammarö ljud är mycket väl utvecklad och genom våra leverantörer kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för tal, musik, idrottsanläggningar
biografer, konserter och bildvisning till bra priser och stort kunnande. Både vad gäller fasta anläggningar och portabla, samt musikinstrument och tillbehör.

Vi har stor erfarenhet av ljudteknik och akustik och lägger stor vikt på att hitta optimala förhållanden och inte bara med teknisk utrustning. Vi kan erbjuda helhetslösningar med våra manöversystem, och då görs presentationer, teaterföreställningar, sångframträdanden eller konferenser mycket enkla att sköta genom att allt styrs med ett fåtal knapptryck via en touchdisplay i färg.
Systemen kan dessutom styra övrig utrustning såsom: belysning, mörkläggning, scenhissar, filmduk etc. Vi gör även renoveringar av redan befintliga system och vår ide´är enkel:
vi gör en kostnadsfri analys av en anläggning genom att bl a mäta frekvensgång mm och utformar sedan ett förslag till förbättringar.
I anslutning till installationer ges givetvis utbildning till behörig personal med erfarna tekniker som kan svara på de frågor som uppkommer.

Uthyrningen sker av allt från enkla talsystem till discoanläggningar där vi har skräddarsydda ”paket” för disco, skolcabareer, avslutnings/ luciaframträdanden o dyl för skolor och fritidsgårdar.
Vi har försett Hammarlundens årskurs-9 cabaré med ljud och ljus i 9 år och arbetet med ungdomar och musik ligger oss varmt om hjärtat.
Årligen arrangeras UKM-festivaler runt om i kommunerna och vi har deltagit vid ett flertal under många år.

Inspelnings-avdelningen åker ut och gör bandupptagningar av möten, föredrag, sångstunder i förskolor, körer mm.
Med avancerad teknik och mångårigt kunnande får vi fram ett mycket gott resultat som sedan mastras i vår studio och bränns på CD.

Service-avdelningen åker ut och gör felsökning/service på våra installerade system,men även ”andras”.Vi kan även erbjuda hela serviceavtal och ombesörjer då ALLT fortlöpande underhåll på utrustning ute på fältet. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.
Och våra tekniker är behjälpliga när som helst.

Bland våra nöjda kunder finns bl a: Helmia Bil AB, Best Western hotel Gustaf Fröding, Sessionssalen Karlstad Kommun, Universitetsforum Karlstad Kommun, Folkets hus Skoghall, HAIK-alliansen Våxnäs, Quality Hotel Selma Lagerlöf, Hammarö Kulturskola,Landstinget i Värmland, Värmlandsoperan mfl.


 Om oss
Här är vi som jobbar på Hammarö ljud .


:: PERSONAL ::
Johan Kronesäter Johan Kronesäter
VD. Ljudtekniker.
Johan har arbetat som ljudtekniker sedan 1992 och har jobbat med bl a. Peter Flack, Eddie Meduza, Björn J:son  Lindh, Dublin Fair, 

johan@hammaroljud.se

..........................................................................................
Andreas Fridh
PA, Installation
En goer pöjk som inte drar sig för att ta i när det behövs. 

..........................................................................................

Kvalitets och miljöledningssystem

 

Till grund för vårt kvalitetssystem ligger SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 som tolkats till vår verksamhet och våra behov. Miljöfrågorna är sedan länge en naturlig del av det dagliga arbetet inom Hammarö ljud och Vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga och minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vårt kvalitetsarbete är kontinuerligt och bedrivs på alla nivåer och verksamheter i företaget. Hammarö ljuds kvalitetssystem skall verka för att höja kundnyttan och säkra kvaliteten på våra produkter.

 

Kvalitetspolicy

 

Våra produkter och tjänster ska uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar. Våra produkter ska ha ett erkänt gott rykte tillsammans med en god teknisk funktion och samtidigt ge ett mervärde för kunden. Våra kunders förtroende ska bibehållas och utvecklas genom ett långsiktigt agerande.

Förutsättningar:

 • Kvalitet ges hög prioritet.
 • Rätt kvalitet i alla led är allas ansvar. Rådfråga vid osäkerhet.
 • Kvalitetsförbättring är ett kontinuerligt arbete och bedrivs genom att följa PDCA-cykeln: Planera Göra Följa upp Agera, för att därmed uppnå ständiga förbättringar.
 • Rätt kompetens till arbetsuppgifterna.
 • Kontinuerligt hög leveranssäkerhet.
 • Kostnadseffektivt agerande.
 • God flexibillitet.
 • Vi är samhällsbyggare och ska inom vårt kompetensområde utföra uppdrag i enlighet med gällande krav, så att överrensstämmelse föreligger mellan produktens form och innehåll samt kundens krav och förväntningar.
 • Genom ständiga förbättringar ska vårt kvalitetssystem säkerställa att rätt kompetens ställs till våra kunders förfogande samt medverka till utveckling av företaget och våra medarbetare.

Miljöpolicy

 

Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurssnålt och effektivt sätt avseende användning av råvaror, energi samt andra naturresurser. Den affärsmässiga verksamheten förutsätter ett miljöarbete som bidrar till en varaktig och hållbar användning av biprodukter i samhället.

 

 

Hammarö ljuds riktlinjer för miljöarbetet: 

 

 • att prioritera tillverkningsprocesser och transport- & underhållssystem, som så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt hushållar med råvaror, energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön avseende utsläpp och farligt avfall.
 • Att arbeta med mätbara miljömål samt att regelbundet kontrollera vårt uppfyllande av från samhället ställda krav och villkor på verksamheten
 • Att engagera våra anställda och entreprenörer i miljöarbetet samt på ett öppet och sakligt sätt kommunicera med kunder och andra intressenter om våra miljöförhållanden
 • Att anpassa miljöarbetet i tillämpliga delar till internationella överenskommelser och branschövergripande principer.
 • Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling. Vi ska genom ständig förbättring av vår verksamhet medverka till att uppnå en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Gällande lagstiftning och övriga krav som berör företaget ska uppfyllas samtidigt som insatser ska göras för att öka hushållningen med naturresurser och för att förebygga att föroreningar uppkommer. 
 • Vi ska ha kompetens för att inom våra uppdrag kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna. Vi ska dessutom arbeta för att minimera negativa miljöeffekter i vår egen verksamhet.  » Kontakta oss gärna
för mer info.


 


Götetorpsväg. 47, 663 34 Skoghall | Tel: 070 - 543 38 34 | johan@hammaroljud.se
© Design|Accurato.se